Privacy is belangrijk!

We willen uw gegevens optimaal beschermen en nemen hier maatregelen voor! Wilt u ook weten of u volgens de wet handelt? Controleer met onze quickscan hoe uw website er voor staat.

Lees meer »

U bent nu hier:

Uw privacy bij Codexx

Codexx respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die per e-mail aan Codexx worden verstrekt, vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming worden behandeld. Persoonlijke informatie die via de website of  per e-mail aan Codexx wordt verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens aan Codexx worden verstrekt.

Download hier onze privacy verklaring en lees hoe wij uw gegevens optimaal beveiligen en welke gegevens wij van u bewaren.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Codexx, neem dan contact op via info@codexx.nl